Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2012

blackcandelle
5883 c955
Reposted fromMeneroth Meneroth viastraycat straycat
8154 b527

Reposted fromtheolicious theolicious viastraycat straycat
blackcandelle
lubię mieć w ręku szluga, przerzucone przez parapet nogi, zaciąganie się dymem, wypuszczanie go w stronę gwiazd, gęsią skórkę spowodowaną przez zimno, lekkie drżenie ciała i setki kołujących myśli w głowie. głównie tych, które wołają do mnie z przeszłości, niewykorzystanych szans, spieprzonych szans. kocham noc.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viakonfetka konfetka
blackcandelle

September 05 2012

blackcandelle
kurwa. przespałabym się z Tobą
— mam na to ochotę
blackcandelle
blackcandelle
Tak. Czuję się poniżona, poniżona tym, że wszystko ci wyznałam, zapominając o godności, która każe cierpieć w milczeniu.
— Miecz Przeznaczenia - Andrzej Sapkowski
Reposted fromeklerrka eklerrka vianieuciekaj nieuciekaj
blackcandelle
2715 6500
Reposted fromb4rt b4rt viaiwannabeyour iwannabeyour
blackcandelle
7988 2193
Reposted frommyname myname viaiwannabeyour iwannabeyour
2243 986b
Reposted fromladies ladies viaiwannabeyour iwannabeyour
blackcandelle
blackcandelle
Polska jest największym producentem wódki w UE i czwartym rynkiem pod względem spożycia.
Reposted fromproof proof viaiwannabeyour iwannabeyour
blackcandelle
blackcandelle
sniff.
Reposted fromcube cube viachrzrzrz chrzrzrz
blackcandelle
Jestem książką, którą musisz przeczytać. Książka sama ci się nie przeczyta. Ona nawet nie wie, o czym jest. I ja nie wiem, o czym jestem... Ty mógłbyś wiedzieć, o czym jestem. Mógłbyś. 
— Isherwood Christopher - Samotny Mężczyzna
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy vianivea nivea
blackcandelle
1453 5098
blackcandelle
2927 1121
blackcandelle
Wszystko, co dobre, jest albo tuczące, albo niemoralne.
— Marilyn Monroe
Reposted fromperversities perversities viamelan melan
blackcandelle
3987 0beb
Reposted frommetallica metallica viaiwannabeyour iwannabeyour
blackcandelle
3717 0d97
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaiwannabeyour iwannabeyour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl