Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2012

blackcandelle
blackcandelle
Na pewno nie wrócę dziś przed świtem, nie wiem gdzie dziś pójdę. 
Wiem jedno, nie wiem dzisiaj czego chcę.
blackcandelle
blackcandelle
Czasami zastanawiam się, co ja tak właściwie do niego czuję. Miłość? Zauroczenie? A może chora fascynacja?
blackcandelle
Literatura jest najlepszą zabawką, jaką wymyślono, żeby drwić z ludzi.
— G.G.Marquez - Sto lat samotności.
Reposted fromsaphirka saphirka vianivea nivea
8783 db2d
Reposted frominspired inspired viainsanedreamer insanedreamer
blackcandelle
8059 cc3f
blackcandelle
blackcandelle
blackcandelle
Myślimy: od jutra będziemy żyli naprawdę.
A przecież to już jest życie i niejeden z nas jest już martwy na dobre.
— Julia Hartwig
Reposted fromaccidientte accidientte vianivea nivea
blackcandelle

Tumblr

Reposted frominspired inspired viaelektronowy elektronowy
blackcandelle
0089 64e2
Reposted fromretaliate retaliate viainsanedreamer insanedreamer
blackcandelle
Królowej Wiktorii w celu złagodzenia bólów miesiączkowych podawano marihuanę
Reposted fromproof proof
blackcandelle
 Ludzie nie lubią zakochanych, bo miłość to prywatna impreza, na którą nikt poza głównymi bohaterami nie dostaje zaproszenia.
— Janet Fitch
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viapannaanna pannaanna
blackcandelle
Reposted fromiminlove iminlove viaolewka olewka
blackcandelle
8002 c60c
Reposted fromeklerrka eklerrka viairrespective irrespective
blackcandelle
9432 7ba3
Reposted fromsoll soll viairrespective irrespective
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl